Kris Wu Shanghai to Toronto 160205

Photo courtesy Various Weibo Post