Kris Wu 2016 January 25 Guangzhou to Taiwan

160125 GT

Photo courtesy Kris 1106 weibo