Kris Wu – From Now On (Sweet Sixteen OST)

From Now On2

From Now On 《从此以后》

Stream the song in here to help him to reach as many number of listeners as possible!

From Now On

Composer: Song Bingyang

Lyricst: Kris Wu, Song Bingyang

夕阳的背后
Xīyáng de bèihòu
月牙悄悄爬上了夜空
yuèyá qiāoqiāo pá shàngle yèkōng
回家的归途
huí jiā de guītú
有谁在默默等候
yǒu shuí zài mòmò děnghòu

想给你快乐
xiǎng gěi nǐ kuàilè
却不懂怎么温柔
què bù dǒng zěnme wēnróu
只愿陪伴在你的左右
zhǐ yuàn péibàn zài nǐ de zuǒyòu
哪怕一秒也足够
nǎpà yī miǎo yě zúgòu

从此以后再也找不到那心动
cóngcǐ yǐhòu zài yě zhǎo bù dào nà xīndòng
你已刻骨铭心在我心中
nǐ yǐ kègǔmíngxīn zài wǒ xīnzhōng
从此以后不再由我陪你走到最后
cóngcǐ yǐhòu bù zài yóu wǒ péi nǐ zǒu dào zuìhòu
松开手我心才会好过
sōng kāi shǒu wǒ xīn cái huì hǎoguò

只想你快乐
zhǐ xiǎng nǐ kuàilè
哪怕不是因为我
nǎpà bùshì yīnwèi wǒ
不用难过不用担心我
bùyòng nánguò bu yòng dānxīn wǒ
我愿意为你守候
wǒ yuànyì wèi nǐ shǒuhòu

从此以后再也找不到那心动
cóngcǐ yǐhòu zài yě zhǎo bù dào nà xīndòng
你已刻骨铭心在我心中
nǐ yǐ kègǔmíngxīn zài wǒ xīnzhōng
从此以后不要为我留泪请好好过
cóngcǐ yǐhòu bùyào wèi wǒ liú lèi qǐng hǎohǎoguò
松开手我真的不难过
sōng kāi shǒu wǒ zhēn de bù nánguò

啦啦啦啦啦啦啦
啦啦啦啦啦啦啦
la la la la la la la la

可惜等到故事的最后
kěxí děngdào gùshì de zuìhòu
是风吹 潮起 潮落
shì fēng chuī cháo qǐ cháo luò

从此以后再也找不到那心动
cóngcǐ yǐhòu zài yě zhǎo bù dào nà xīndòng
你已刻骨铭心在我心中
nǐ yǐ kègǔmíngxīn zài wǒ xīnzhōng
从此以后不再有我陪你走到最后
cóngcǐ yǐhòu bù zài yǒu wǒ péi nǐ zǒu dào zuìhòu
松开手我真的不难过
sōng kāi shǒu wǒ zhēn de bù nánguò
从此以后我会记得人海尽头
cóngcǐ yǐhòu wǒ huì jìdé rén hǎi jìntóu

那个你我曾经勇敢爱过
nàgè nǐ wǒ céngjīng yǒnggǎn àiguò
直到剩下我一个人默默尝着寂寞
zhídào shèng xià wǒ yīgè rén mòmò chángzhe jìmò
失去后珍惜我们懂了
shīqù hòu zhēnxī wǒmen dǒngle

夕阳的背后
xīyáng de bèihòu
月牙悄悄爬上了夜空
yuèyá qiāoqiāo pá shàngle yèkōng
回家的归途
huí jiā de guītú
有谁在默默等候…
yǒu shuí zài mòmò děnghòu…

夕阳的背后月牙悄悄爬上了夜空
yuèyá qiāoqiāo pá shàngle yèkōng
回家的归途
huí jiā de guītú
有谁在默默等候…
yǒu shuí zài mòmò děnghòu…

English Translation

At the back of the setting sun
Crescent moon quietly climbed up to the night sky
On the way back home
Who will be quietly waiting?

I want to give you happiness
Yet do not understand how to show the tenderness
Only sincerely willing to accompany you around
Even only one second is enough

From now on I could not find that feeling anymore
You already etched in my heart
From now on I could not longer accompany you ‘till the end
Let go, my heart would finally find peace

I just want you to be happy
Even if not because of me
Don’t be sad, don’t worry about me
I promise to watch over you

From now on I could not find that feeling anymore
You already etched in my heart
From now on, don’t cry for me, please live well
Let go, I truly not sad

Unfortunately, the story has come to an end
The wind blows, the tide ebb rest behind

From now on I could not find the feeling anymore
You already etched in my heart
From now on I could not longer accompany you ‘till the end
Let go, I truly not sad

From now on I can remember very end of the crowd
That you and me once have courageously loved
Until I’m the only one left, all alone tasting the loneliness
We understand this only when lose our treasure

At the back of the setting sun
Crescent moon quietly climbed up to the night sky
On the way back home
Who will be quietly waiting?

Crescent moon quietly climbed up to the night sky
On the way back home
Who will be quietly waiting …

Bahasa Translation

Di balik matahari tenggelam
Bulan sabit terbit perlahan di ketinggian langit malam
Dalam perjalanan pulang
Siapa yang akan menunggu diam-diam?

Aku ingin memberimu kebahagiaan
Namun tidak tahu bagaimana cara menunjukkan ketulusanku
Hanya dengan tulus bersedia menemanimu
Meski hanya satu detik, itu sudah cukup

Mulai dari saat ini dan seterusnya, aku tidak bisa menemukan perasaan itu lagi
Kau telah terpatri di hatiku
Mulai dari sekarang dan seterusnya, aku tidak bisa menemanimu hingga akhir
Lepaskan, hatiku akhirnya menemukan kedamaian

Aku hanya ingin kau bahagia
Meski itu bukan karenaku
Jangan bersedih, jangan khawatirkan aku
Aku berjanji untuk terus menjagamu

Mulai dari saat ini dan seterusnya aku tidak bisa menemukan perasaan itu lagi
Kau telah terpatri di hatiku
Mulai dari saat ini dan seterusnya, jangan menangis untukku, hiduplah bahagia
Lepaskan, aku benar-benar tidak sedih

Sayangnya, bahkan sebuah kisahpun harus berakhir
Angin berhembus, pasang surut tertinggal di belakang

Mulai dari saat ini dan seterusnya aku tidak bisa menemukan perasaan itu lagi
Kau telah terpatri di hatiku
Mulai dari saat ini dan seterusnya, aku tidak bisa menemanimu hingga akhir
Lepaskan, aku benar-benar tidak sedih

Mulai dari saat ini dan seterusnya, aku bisa mengingat bahkan barisan paling akhir di kerumunan
Bahwa kau dan aku pernah sekali saling mencintai dengan sangat berani
Hingga aku satu-satunya yang tinggal dan merasakan kesepian seorang diri
Kita akan mengerti semua ini hanya jika kita pernah kehilangan sesuatu yang paling berharga

Di balik matahari tenggelam
Bulan sabit terbit perlahan di ketinggian langit malam
Dalam perjalanan pulang
Siapa yang akan menunggu diam-diam?

Bulan sabit terbit perlahan di ketinggian langit malam
Dalam perjalanan pulang
Siapa yang akan menunggu diam-diam?

From Now On1

Source Wu Yifan Weibo Music page

Photo courtesy Sweet Sixteen and Sina Weibo

China/English/Bahasa by Tara Lee